top of page

Group

Public·13 members

Particularitatile Unei Descrieri Literare In Versuri !!LINK!!Descrierea este un mod de expunere prin care se prezintă trăsăturile caracteristice ale unui colț din natură, ale unui peisaj, fenomen al naturii, portretul unui personaj etc. De asemenea, descrierea este și o operă literară, în proză sau în versuri, organizată pe baza descrierii literare. Ea poate fi:
Particularitatile Unei Descrieri Literare In VersuriI. Definiție: Genul epic reprezintă totalitatea operele literare scrise în proză/ în versuri, în care ideile și sentimentele autorului sunt transmise indirect, prin intermediul naratorului, acțiunii și al personajelor, utilizând ca mod de expunere dominant narațiunea.


Moduri de expunere Descrierea - Este un mod de expunere prin care scriitorul prezinta in amanuntele lor specifice si impresionabile un colt din natura (peisaj), un obiect, un fenomen, o fiinta, chpul unui om, un mediu social, o stare sufleteasca. Intr-o descriere literara, in proza sau in versuri, pe lânga prezentarea unor elemente definitorii pentru obiectul descrierii, scriitorul da glas si sentimentelor declansate in sufletul sau de contemplarea obiectului descris (uimire, incântare, bucurie, spaima etc.). Exista opere literare construite exclusiv prin apelul la descriere, ca mod de expunere, cum sunt, de exemplu, pastelurile. Alteori, descrierea apare in cadrul naratiunii, atunci când scriitorul descrie personaje, realizând portrete. Naratiunea - este o relatare a unor intâmplari intr-o ascensiune de momente. Naratiunea este modul caracteristic al epicului. Autorul povesteste fapte si intâmplari prezentate intr-un loc si un timp determinate. Toate aceste intâmplari dintr-o naratiune, legate de personaje, formeaza actiunea. La actiune, participa personajele literare, care pot fi oameni, dar si plante, animale, sau lucruri animate de autor (ca in basme, legende sau fabule). De regula, insa, naratiunile prezinta intâmplari din viata oamenilor, acele intâmplari prin care scriitorul defineste firea, caracterul, felul de a fi al personajului literar sau, atunci când apar personaje colective, modul de viata al societatii omenesti, intr-o anume epoca. Pritre speciile genului epic care au ca mod de exopunere naratiunea, se numara: basmul, legenda, povestea, balada, fabula, schita, nuvela, romanul, poemul eroic. Dialogul - Este modul de expunere prin care se reproduce, in vorbire directa, conversatia dintre personaje. Este mijlocul prin care autorul face personajele sa vorbeasca, dezvaluindu-si, astfel, psihologia si mobilurile actiunii si atitudinilor adoptate. Exista opere literare in care se foloseste in intregime, ca mod de expunere, dialogul.


Specia literară: e o subdiviziune a genului literar, definită prin anumite particularităţi fie tematice , fie structurale, fie stilistice, încadrându-se astfel modalităţilor de expunere a unui anumit gen literar. Speciile literare sunt în proza sau în versuri.


Sunt elevă și am avut ca temă alcătuirea unei descrieri cu o temă la alegere. Eu am dorit să-mi descriu colegul de bancă,dar nu am știut cum să-mi formulez introducerea. Vă mulțumesc mult pentru ajutor. Sunteți foarte pricepuți!


Folclorul românesc este un teritoriu foarte vast. La ce ne gândim când spunem folclor? La o primă impresie pare ceva din trecut, deja muzeificat și distant. Însă folclorul este prezent în viețile noastre la tot pasul. Deoarece folclorul integrează totalitatea creațiilor din domeniile artistice, literare, muzicale, coregrafice, plastice etc., a obiceiurilor, a jocurilor și a tradițiilor populare ale unei țări sau ale unei regiuni.


Astfel de secvențe apar în proză, în versuri (pasteluri) sau în piese de teatru sub forma didascaliilor, dar și în descrieri de tip științific sau în reclame sau ghiduri turistice. Se observă folosirea cuvintelor din câmpul lexical în care se încadrează tema descrierii, preponderența grupurilor nominale (substantiv + adjectiv), prezența verbelor la prezent sau imperfect. Și aici există o serie de întrebări care ne ajută să redactăm astfel de secvențe Ce este descris? De către cine? Cum? De ce? (Florentina Sâmihăian, 2014)


Este important ca lucrarea să dezvolte subiectul, pot fi comentate toate elementele date ca exemplu între paranteze. Eseul va conține o viziune argumentată asupra cerinței. Candidații trebuie să fie conștienți că orice interpretare a unei opere literare este obligatoriu să fie coerentă, să urmărească reperele, să fie apropiată de textul respectiv.


Opera apartine ultimei etape de creatie a poetului Mihai Eminescu, etapa in care sunt incluse toate marile poeme asupra carora s-a insistat, Mihai Eminescu avand nevoie de un timp indelungat pentru a le finaliza. Fiind conceputa riguros, intr-un tipar formal clasic, aspect identificat inca din titlu, opera are un preponderent caracter romantic, aspect reiesit din temele si motivele literare surprinzand viziunea poetului asupra imaginarului poetic si asocierea speciilor literare oda, elegie, meditatia. Se remarca de asemenea simplitatea stilistica si echilibrul constructiei versurilor.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page